Jaunumi

15.12.2013.

Granatai teicams displāzijas pārbaudes rezultāts: HD/ED AA/00